نمایشگاه بین المللی مبلمان 1397 تهران

با حضور شرکت های بزرگ و مطرح مبلمان ایران در بزرگ ترین نمایشگاه سالانه مبلمان با نام هافکس در مرداد ماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – هافکس ۲۰۱۸تماس با شعبه های تهران
تماس با شعبه یافت آباد
تماس با شعبه شریعتی
تماس با شعبه جاجرود