نمایشگاه بین المللی مبلمان 1397 تهران

با حضور شرکت های بزرگ و مطرح مبلمان ایران در بزرگ ترین نمایشگاه سالانه مبلمان با نام هافکس در مرداد ماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – هافکس ۲۰۱۸