رفتن به نمایشگاه بین المللی با بی آر تی

اتوبوس های بی آر تی دارای ایستگاه اختصاصی برای نمایشگاه بین المللی تهران است که در عکس مشخص شده استتماس با شعبه های تهران
تماس با شعبه یافت آباد
تماس با شعبه شریعتی
تماس با شعبه جاجرود