جشنواره عیدانه مبل سلامی

این جشنواره فروش از تاریخ ۱۳ بهمن ۹۶ تا تاریخ ۲۹ اسفند می باشد

شرایط تخفیف جشنواره مبل

زمان جشنواره عیدانه

 

 

این فرصت تخفیفی تا پایان وقت کاری ۲۹ اسفندماه می باشد

میزان تخفیف چند درصد است ؟

میزان تخفیف برای تعدادی از کارها که در همین صفحه معرفی شده است با تعداد محدود ۳۰% و برای بقیه محصولات ۲۰% می باشد. 

شعبه های دارای تخفیف

سرویس های دارای ۲۰ درصد تخفیف

به جز ۸ مورد سرویس ذکر شده که ۳۰ درصد تخفیف هستند، مابقی سرویس های مبلمان، سرویس خواب و انواع شزلون و ویترین دارای ۲۰ درصد تخفیف هستند که در صفحه محصولات قابل مشاهده هستند.

طرح تخفیف ۲۰ درصدی تا پایان وقت اداری هفدهم بهمن ماه دارای اعتبار است.

سرویس های دارای ۳۰ درصد تخفیف

این سرویس ها در تعداد محدود با سی درصد تخفیف فروخته می شوند.

برمیدا ، باروک ، فیلون ، کاملیا ، ملیسا ، ویال ، هروتس ، شقایق

این طرح تخفیفی تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار است.