قیمت مبلمان

سرویس خواب

 1. پارچه بر حسب متری ۵۰,۰۰۰ تومان محاسبه شده است.
 2. با اجرای رنگ ورق و سر گل ورق به مبلغ کل ۱۰% اضافه می شود.
 3. با تغییر سایز میز غذاخوری به ازای هر دو نفر، ۲۵% به مبلغ میز اضافه یا کسر می شود.
 4. بابت تغییر سایز میز جلو و میز بغل ۲۵% به قیمت اضافه می شود.
 5. کلیه اقلام قید شده در لیست بدون شیشه محاسبه شده است.
 6. برای محاسبه قیمت صندلی دسته دار، هر مدل ۳۰% به قیمت صندلی آن اضافه می گردد.
 7. قیمت لاوست سرویس خواب ۲۰% بالاتر از قیمت نیمکت می باشد.
 8. قیمت نیمکت هر مدل برابر با ۲ عدد صندلی آن می باشد.
 9. تمام متراژ ها طبق عکس می باشد و با تغییر رویه کوبی متراژ تغییر خواهد کرد.
 10. برای صندلی های پشت چوب، هر ۲ عدد صندلی ۱ متر پارچه محاسبه می شود.
 11. در صورتی که تشک کاناپه ۲ عدد مبل تمام گل شود ۱,۵ متر از فرم کسر و به تشک اضافه می گردد.