اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات:

12 شاخه کوچک و بزرگ
آبکاری آنتیک با کریستال عصفور مصر
لاله کریستال تراش دست ایران