اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات:

شاخه ایتالیا با ابکاری طلا
کریستال عصفور مصر و لاله بوهمیا چک
دوازده شاخه