اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات:

شاخه بزرگ و کوچک زینک
لاله پیچ چین / کریستال چین
بیست شعله