مبلمان راحتی بای کی پی

مبل نئوکلاسیک بای کی پی

  • امکان تغییر  پارچه
  • امکان حذف تکه ها و ترکیب با سایر محصولات
  • چوب راش گرجستان
  • فوم سرد برای نشیمن مبلمان
  • اتصالات چوبی استاندارد و با دوام