توضیحات

توضیحات

مبل راحتی ناولی

  • دارای کاناپه ۴ نفره
  • بدون سرویس غذاخوری
  • دارای مبل تک نفره گردان

از امتیازات این مبلمان، گردان بودن  یکی از مبل های تک نفره آن است که کاملا بی صدا و بیش از حد تصور روان است