مبل گونا

مبل گونا

برچسب:

نوع طراحی

کلاسیک

ساختار کلاف

چوب
گارانتی : دارد
نوع منبت : دستی
مبل تک : 4
جلو مبلی : 1
میز بغل : 2