اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشخصات:

مشخصات: طرح FBAI ایتالیا
ابکاری طلا ایتالیا با سرامیک سفید
وسط تنه گلدانی