کاناپه مبل آنجل با پارچه یشمی

چوب راش و پارچه ترک وارداتی