رنگ ورق شکسته با زیرکار سفید و روکار نقره ای و طلا

این رنگ خاص با نانم رنگ ورق شکسته با زیرکار سفید و روکار نقره ای و طلا یکی از خاص ترین و تجملی ترین رنگ های موجود بازار مبلمان جهان در حال حاضر می باشد