مبلمان باری | مبل کلاسیک

ترکیبی از مبلمان کلاسیک و مبل استیل با نام مبل باری و خلق یک مبلمان خاص در مبل سلامی