مبل کلاسیک به نام باروک

مبل کلاسیک باروک اثر دیگری از مبل سلامی است و با پنج سال گارانتی کلاف کار ارائه می شود