مبل کلاسیک ، مبلمان سلامی

مجموعه مبلمان کلاسیک برژه با حق انتخاب پارچه و اجزاء مبل و همینطور بازدید مشتری از مراحل ساخت مبلمان است