میزنهارخوری کلاسیک , برژه

میزنهارخوری کلاسیک برژه به همراه دو صندلی شاه نشین ، یک مبل کلاس A با چوب راش و پارچه های ترک است