مبل تک نفره کلاسیک , مبلمان کلاسیک

اکثر محصولات مبل سلامی، کلاسیک بوده و مشتری می تواند مبلمان خود را ترکیبی از چندین نوع مختلف مبلمان تولید شده ی ما قرار دهد