در مبل کلاسیک برژه و سایر محصولات مبل سلامی انتخاب رنگ و نوع پارچه با مشتری است و همچنین تعداد اجزاء تشکیل دهنده مبل قابل تغییر است