مبل و مبلمان کلاسیک , مبل کلاسیک برژه

مبل کلاسیک برژه یک اثر ناب در صنعت مبلمان است که با پارچه اعلای ترک، چوب راش و اتصالات ویژه ساخته شده است