سرویس خواب بتیس

سرویس خواب بتیس
ارسال این صفحه برای دیگران
اطلاعات عمومی
نوع طراحیکلاسیک
ساختار کلافچوب
نوع پوششپارچه
امکان استفاده از چرمدارد
گارانتیدارد
تعداد اجزاء۵ تکه
بازه زمانی تولید روز
نوع منبتدستی
قابلیت تغییر رنگ و پارچهدارد
اطلاعات تعداد سرویس خواب
تخت خوابone
پاتختی۱
آینه قدی
کنسول
لاوست
قاب آینه
صندلی
میز آرایش
نیمکت
عسلی

سرویس خواب بتیس

  • استفاده از روکش وارداتی آکاژو، ملچ و روکش گردو
  • معرق کاری روی سرویس خواب با استفاده از تکنیک خودرنگ و رنگ
  • تخت خواب سایز ۱۶۰ دو نفره