مبل کلاسیک بوردو

دارای کاناپه بوردو، چهار مبل تک بوردو، جلومبلی و دو عسلی