مبلمان بوردو

طراحی جدید با کاناپه و چهار مبل تک، جلومبلی و دو عسلی