سرویس مبلمان بوستون

این سرویس مبلمان از چوب راش ، پارچه ترک و رنگ منحصر به فرد در شرکت مبل سلامی ساخته شده است