صندلی غذاخوری مبل بوستون

این صندلی خاص به صورت دو رو ( پشت و جلو ) کار شده و منبت آن دستی است | مبلمان کلاسیک | مبل سلامی