مبل تک کلاسیک دالاس

مبلمان کلاسیک دالاس ، طرح اختصاصی و به ثبت رسیده از مبلمان سلامی ، مبل استیل و کلاسیک