کاناپه داملا

کاناپه داملا با رنگ چوب تیره و پارچه قهوه ای