میز و صندلی غذاخوری الپیدا

با پایه گلدانی خاص و رنگ آمیزی ورق طلا – ۸ نفره