کاناپه و مبل تک الپیدا

الپیدا دارای سبک مبل انگلیسی با رنگ آمیزی ورق طلا