کاناپه و مبل تک فرانچسکو

کاناپه به همراه مبل گوشواره دار و مبل تک معمولی فرانچسکو به رنگ آبی