میز و صندلی غذاخوری فرانسوی

ناهارخوری فرانسوی با پارچه سفید، رنگ گردویی، چوب راش و سرگل های طلایی