مبلمان فرانسوی

ست مبلمان فرانسوی با رنگ چوب ورق طلا و پارچه ترک