مبلمان کلاسیک هروتس

دارای یک کاناپه سه نفره و چهار عدد مبل تک با دو طرح متفاوت