مبلمان کلاسیک ملیسا

مبلمان ملیسا ، تجربه ای خاص و طراحی بی نظیر از مبلمان کلاسیک است که توسط مبل سلامی به ثبت رسیده است