کاناپه و مبل تک

اجزای سرویس مبل مولایت با رنگ طلایی و پارچه ترک