سرویس غذاخوری مبلمان نرگس

سرویس غذاخوری مبلمان نرگس ، محصول دیگری از مبلمان سلامی