سرویس خواب پترا

سرویس خواب پترا
ارسال این صفحه برای دیگران
اطلاعات عمومی
نوع طراحیکلاسیک
ساختار کلافچوب
نوع پوششپارچه
امکان استفاده از چرمدارد
گارانتیدارد
تعداد اجزاء۷ تکه
بازه زمانی تولید روز
نوع منبتدستی
قابلیت تغییر رنگ و پارچهندارد
اطلاعات تعداد سرویس خواب
تخت خوابone
پاتختی۱
آینه قدی
کنسول
لاوست
قاب آینه
صندلی
میز آرایش
نیمکت
عسلی

سرویس خواب کلاسیک پترا

  • تخت خواب سایز ۱۸۰×200 سانتی متر
  • امکان ساخت تخت در سایز ۱۴۰ ، ۱۶۰ و سایز کودک و نوجوان