مبل کلبه ای رومنس

این مبل خاص با پوست طبیعی گاو ، چوب راش و رنگ آمیزی درجه یک در مبل سلامی طراحی و ساخته شده است