سرویس خواب رزابلا

سرویس خمره ای رزابلا با رنگ طبیعی و ورق