مبلمان کلاسیک شقایق

کاناپه و دو مدل مبل تک پشت چوب و پشت پارچه، جمعا با هفت نفر نشیمن، جلومبلی و عسلی