سرویس خواب صوفیا

سرویس خواب صوفیا
ارسال این صفحه برای دیگران
اطلاعات عمومی
نوع طراحیکلاسیک
ساختار کلافچوب
نوع پوششپارچه
امکان استفاده از چرمندارد
گارانتیدارد
تعداد اجزاء۶ تکه
بازه زمانی تولید روز
نوع منبتدستی
قابلیت تغییر رنگ و پارچهدارد
اطلاعات تعداد سرویس خواب
تخت خوابtwo
پاتختی۲
آینه قدی۱
کنسول۱
لاوست۰
قاب آینه۱
صندلی۱
میز آرایش۱
نیمکت۱
عسلی۱