مبل تک نفره کلاسیک

این مبل با راحتی بسیار فراوان از بهترین متریال ها در مبلمان سلامی ساخته شده است