میز شطرنج و تخته نرد

میز شطرنج و تخته نرد

میز با صفحه دورو شطرنج و تخته نرد منبت کاری و ظریف کاری دستی معرق کاری بسیار ظریف هر دو روی صفحه میز امکان تغییر رنگ چوب میز شطرنج امکان تغییر رنگ و پارچه صندلی امکان تغییر صندلی و تعویض با سایر صندلی های موجود در سایت چوب راش گرجستان فوم سرد استفاده شده در نشیمن...