آینه کنسول امپراطور

آینه کنسول امپراطور

ست آینه کنسول امپراطور چوب راش گرجستان آینه کنسول امپراطور موجود در تصویر با ورق طلا رنگ آمیزی شده است. این کار یکی از اجزاء مبلمان مدل امپراطور است که با سایر مدل ها نیز ترکیب می شود. استفاده از آینه بسیار...