آدرس مبل سلامی در خیابان شریعتی

شعبه رسمی مبل سلامی واقع در خیابان شریعتی تهران، بالاتر از بلوار میرداماد، جنب بانک مسکن