رنگ هایی که سال ۲۰۱۷ همه درباره آنها صحبت خواهند کرد

رنگ هایی که سال ۲۰۱۷ همه درباره آنها صحبت خواهند کرد

رنگ های برتر سال ۲۰۱۷ بر اساس تصمیم گیرهایی که کمپانی های رنگ مانند behr انجام داده اند در سال ۲۰۱۷ رنگ های عجیب در مرکز توجه ها هستند. این کمپانی تقسیم بندی رنگ های خود را بر سه اصل تنظیم کرده: دلگرم کننده، آرامش بخش، راحت.  این رنگ ها در واقع همان رنگ های آبی، سبز،...