درباره مبلمان ال

درباره مبلمان ال

درباره مبلمان ال امروزه با وجود کاهش مساحت آپارتمانها،  فضاها دیگر به صورت جداگانه و مجزا معنا نداشته و به نوعی با هم آمیخته شده اند. همانطور که می دانید معمولا فقط سالنی نه چندان بزرگ وجود دارد که به محیط های اتاق نشیمن، پذیرائی و غذاخوری به طور همزمان اختصاص می...