ترکیب های رنگ‌ در دکوراسیون فضاهای کوچک

ترکیب های رنگ‌ در دکوراسیون فضاهای کوچک

ترکیب های رنگ‌ در دکوراسیون فضاهای کوچک ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که از این قوانین و باورهای معروف در طراحی مانند این که رنگ‌های روشن باعث بزرگ‌تر به نظر رسیدن فضا می‌شوند و یا ستون‌ها یا خطوط عمودی از نظر بصری باعث توهم مرتفع‌تر بودن سقف می‌شوند فاصله بگیرید و کمی از...