گلدان مغناطیسی معلق در هوا، حیرت آور و زیبا

گلدان مغناطیسی معلق در هوا، حیرت آور و زیبا

این گلدان های خارق العاده و زیبا تحت تاثیر میدان مغناطیسی در هوا معلقند و رشد بیشتری نسبت به شرایط عادی دارند. زیرا امکان چرخش داشته و به همین دلیل نور کافی به اطراف گلدان می رسد. این میدان مغناطیسی تاثیر منفی روی گلدان ندارد و رشد گل را بهبود می بخشد.     زیبایی در...