بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل ۲۰۱۸

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل ۲۰۱۸

زمان : ۲۷ – ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۷ تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور شرکت های مطرح و معتبر مبلمان ایران روز اول نمایشگاه مبلمان تهران ۱۳۹۷ نمایشگاه مبلمان خانگی ۱۳۹۷ تهران (هافکس ۲۰۱۸) توسط معاون محترم وزیر تعاون، جناب آقای حمید کلانتری افتتاح شد...